หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประกวดกิจกรรม โครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ ของสาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย : admin
อ่าน : 261
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูกลุ่มภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม โครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ ของสาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
กิจกรรมยอดนักพูด “Safety sex รักอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด” มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
นางสาวศศิธร มาตพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ทุนการศึกษา 500 บาทและเกียรติบัตร
นางสาวมรรชมณ หลาบเหมทุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ทุนการศึกษา 300 บาทและเกียรติบัตร
นายก้องเกียรติ แซ่ลิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้ทุนการศึกษา 300 บาทและเกียรติบัตร

กิจกรรมวาดภาพ วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ
เด็กหญิงณิชารีฐ์ ไชโยธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ทุนการศึกษา 500 บาทและเกียรติบัตร
เด็กหญิงปิยะธิดา เจริญสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ทุนการศึกษา 300 บาทและเกียรติบัตร
เด็กหญิงธิดารัตน์ โสมนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ทุนการศึกษา 300 บาทและเกียรติบัตร