ชื่อ - นามสกุล :นายอัครพงศ์ ภูติยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :