โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://2018.mtb3.com/ Sat, 19 Jan 2019 05:01:13 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=76 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1547874072.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ในกลุ่มระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสกลนคร

1547874072
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=75 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1547658144.jpg

วันที่ 12/1/62 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

1547658144
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=74 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1547657939.jpg

11/1/62 รร.ม.ทสน.3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน

1547657939
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน Coaching Point Academy Cup ครั้งที่ 1 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=73 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1545283359.jpg

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน Coaching Point Academy Cup ครั้งที่ 1 กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

1545283359
รางวัล Presentation Award http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=72 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1545283171.jpg

รางวัล Presentation Award  โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนกับรางวัลนำเสนอดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง The Method of Sintering Procees for Piezoelectric Tape Cerramic 1545283171 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ของสโมสรโรตารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=71 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1545282921.jpg

ผู้อำนวยการอัครพงศ์ ภูติยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับนักเรียนและผู้ฝึกสอนคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ของสโมสรโรตารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1545282921
ทีมผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนคุณภาพ SMT จาก สสวท. เข้านิเทศ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=70 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1545282650.jpg

ขอขอบคุณทีมผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนคุณภาพ SMT จาก สสวท. เข้านิเทศและสร้างพลังเติมเต็มการจัดการเรียนรู้เพื่อสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 13/12/61

1545282650
รางวัลเหรียญเงินเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 16 ปีชาย http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=69 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1544518446.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน กับรางวัลเหรียญเงินเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 16 ปีชาย นายชัยรัตน์ ไชยชมภู นักเรียนชั้นม.4/2 กับสถิติ 13.33 ม. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ นครเชียงใหม่เกมส์ 1544518446 รางวัลเหรียญเงินกระโดดสูงรุ่นอายุ14 ปี http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=68 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1544518203.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน กับรางวัลเหรียญเงินกระโดดสูงรุ่นอายุ14 ปีชาย ด.ช.กฤษฎา สรสิทธิ์ นักเรียนชั้นม.3/4 กับสถิติ 1.72 ม. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ นครเชียงใหม่เกมส์ จังหวัดเช 1544518203 กิจกรรมวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=67 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1544160006.jpg

"ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้" โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ สถิตย์ในใจไทยนิรันดร 1544160006