โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://2018.mtb3.com/ Tue, 10 Jul 2018 08:19:18 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังสวนกล้วย http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=33 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1531210758.jpg

วันที่ 5-6 ก.ค.61 รองธีระนัน พิรุณสุนทร นำคณะครูและนักเรียนสายชั้นม.1 จำนวน 256 คน เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังสวนกล้วย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

1531210758
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" ขอแสดงความยินดีกับผลงานของครูและนักเรียน รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=32 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1530433685.jpg

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา"  ขอแสดงความยินดีกับผลงานของครูและนักเรียน...รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ณ 1530433685 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนตัวแทนโรงเรียนนำเสนอโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=31 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1530432866.jpg

รร.ม.ทสน.3 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนตัวแทนโรงเรียนนำเสนอโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561

1530432866
พิธีมอบเหรียญสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=30 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1529735440.jpg

พิธีมอบเหรียญสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

1529735440
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และระลึกถึงพระคุณของคุณครู http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=13 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1528561259.jpg ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และระลึกถึงพระคุณของคุณครู สถานที่จัดงาน อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ย 1528561259 วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=12 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1528375795.jpg โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ และมีกิจกรรมออกำลังกายในตอนเช้า 1528375795 คณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่โคมบัวบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=11 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1527735727.jpg วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่โคมบัวบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา 1527735727 รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมแสดงความยินดี กับ นายชัยรัตน์ ไชยชมพู นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=10 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1527735029.jpg นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมแสดงความยินดี กับ นายชัยรัตน์ ไชยชมพู นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 1527735029 รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๔ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ประเภทกรีฑา http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=9 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1527227383.jpg ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๔ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ประเภทกรีฑา 1527227383 แสดงความยินดีกับเด็กชาย ไชยรัตน์ ไชยชมภู กับรางวัลเหรียญทอง http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=8 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1526995156.jpg 17/5/61 รร.ม.ทสน.3 ขอแสดงความยินดักับนายชัยรัตน์ ไชยชมพู นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ?ยุติธรรมวิทยา" ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระโดดไกล รุ่นอนุชนชาย สถิติ ๖.๕๔ เมตร 1526995156