โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://2018.mtb3.com/ Tue, 18 Sep 2018 03:19:44 การแข่งขันกรีฑาตามโครงการสร้างเครือข่ายกรีฑาทักษะการวิ่งระยะสั้น http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=53 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1537240784.jpg

สิบเอกสว่าง มาตราช นำนักกรีฑาตัวแทนนักเรียน รร.ม.ทสน.3 เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาตามโครงการสร้างเครือข่ายกรีฑาทักษะการวิ่งระยะสั้น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1537240784
คณะศึกษาดูงาน รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา และรร.บ้านเดื่อวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=52 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1537240573.jpg

ขอบคุณคณะศึกษาดูงาน รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา และรร.บ้านเดื่อวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ให้เกียรติทางรร.ม.ทสน.3 เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...ขอบคุณที่มาเยือนครับ

1537240573
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สื่อการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=51 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1537240235.jpg

รร.ม.ทสน.3 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สื่อการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ ครูเจนเชิง สารจิต งานมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วยค 1537240235 สั้นยาวใหญ่ใส่ใจเพศวิถี http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=50 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1537240084.jpg

สั้นยาวใหญ่ใส่ใจเพศวิถี ...ส่งลูกๆไปถึงจุดหมาย ขอบคุณครูเจนเชิง สารจิต ครูสมศักดิ์ อุ่นบุญเรือง ผู้ฝึกสอนต่อยอดจนประสบความสำเร็จ...ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน...กับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ มหา 1537240084 "บุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวเที่ยวสวนลุม" ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=49 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1536547459.jpg

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" สาธิตการทำปราสาทผึ้งโบราณ ในงาน "บุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวเที่ยวสวนลุม" ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

1536547459
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ตามโครงการ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=48 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1536547015.jpg

วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ตามโครงการ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"

1536547015
กิจกรรมฝึกศึกษาค่ายคณิตศาสตร์หรรษา ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=47 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1536058440.jpg

วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกศึกษาค่ายคณิตศาสตร์หรรษา ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"

1536058440
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=46 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1535424668.jpg

นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3

1535424668
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=45 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1535424160.jpg

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหารายได้ระหว่างเรียน โดยนำสินค้างานประดิษฐ์จากผ้าย้อมคราม ขนมเบเกอรี่ ขนมหวานไทย น 1535424160 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดทำปราสาทผึ้ง http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=44 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1535423822.jpg

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดทำปราสาทผึ้งให้สำเร็จลุล่วงตามประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระบรมศาสดา องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา***โดยการมี 1535423822