โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://2018.mtb3.com/ Sat, 10 Nov 2018 04:34:56 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ "อินทนิลน้ำเกมส์" ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=63 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541824495.jpg

สีสันกีฬาสี กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ "อินทนิลน้ำเกมส์" ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561

1541824495
รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=62 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541824314.jpg

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดสกลนคร ขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาฯแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสำคัญในครั้งนี้

1541824314
วงอินทนิลน้ำ...งานเกษียณอายุราชการ อ.ปริญญา http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=61 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541824092.jpg

วงอินทนิลน้ำ...งานเกษียณอายุราชการ อ.ปริญญา

1541824092
ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา ตัวแทนรร.ม.ทสน.3 ในนามเทศบาลนครสกลนคร "น้ำตาลหวานเกมส์" http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=59 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541823754.jpg

ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา ตัวแทนรร.ม.ทสน.3 ในนามเทศบาลนครสกลนคร "น้ำตาลหวานเกมส์" การแข่งขันกีฬาอปท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-30 ต.ค.2561 กับผลงานลูกๆม.ทสน.3 ตัวแทนเทศบาลนครสกลนคร 1541823754 บันทึกเทปโทรทัศน์ ของดีจังหวัดเด่น ทางสถานีทีวีดิจิตอล ช่อง1 โดยจะออกอากาศในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=57 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541823154.jpg

วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนครรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา แต่งกายด้วยผ้าย้อมคราม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ของดีจังหวัดเด่น ทางสถานีทีวีดิ 1541823154 จัดประชุมเตรียมการสะท้อนผลการทำงานในภาคเรียนที่ผ่านมาสู่การพัฒนาปรับปรุง http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=56 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541822953.jpg

5/10/61 รร.ม.ทสน.3 จัดประชุมเตรียมการสะท้อนผลการทำงานในภาคเรียนที่ผ่านมาสู่การพัฒนาปรับปรุง และมอบหมายภาระงานด้านการสอน แผนงานโครงการสู่การปฏิบัติในปีการศึกษาหน้า และฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูล Logbook เตรียมการพัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1541822953
มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนใน กิจกรรม กิจกรรม to be number one dancer cise และ กิจกรรม to be number one idol http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=55 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541822747.jpg

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายอัครพงศ์ ภูติยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายธีระนัน พิรุณสุนทร และนางสาวณัฐวิณีย์ สารทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนใน กิจกรรม ตัดต่อคลิปวีดีโอ "โรงเรียนของฉัน" กิจกรรมภาพถ่าย "เพื่ 1541822747 มอบเกียรติบัตรและรางวัล นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรฟุตซอลต้านยาเสพติด ตามโครงการ To be number one http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=54 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1541822455.jpg

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายอัครพงศ์ ภูติยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายธีระนัน พิรุณสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรและรางวัล นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรฟุตซอลต้านยาเสพติด ตามโครงการ To be number one และกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport 1541822455 การแข่งขันกรีฑาตามโครงการสร้างเครือข่ายกรีฑาทักษะการวิ่งระยะสั้น http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=53 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1537240784.jpg

สิบเอกสว่าง มาตราช นำนักกรีฑาตัวแทนนักเรียน รร.ม.ทสน.3 เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาตามโครงการสร้างเครือข่ายกรีฑาทักษะการวิ่งระยะสั้น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1537240784
คณะศึกษาดูงาน รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา และรร.บ้านเดื่อวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=52 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1537240573.jpg

ขอบคุณคณะศึกษาดูงาน รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา และรร.บ้านเดื่อวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ให้เกียรติทางรร.ม.ทสน.3 เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...ขอบคุณที่มาเยือนครับ

1537240573