[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับครู
MTB3 Fanpage


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แผนผังหน่วยงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Click ดูประวัติ
นางสาวอินทราวุธ เสนามนตรี
ธุรการ
ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวขวัญตา พิษสุวรรณ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางสาวญาณี ศิริมาศ
การเงิน การบัญชี
การเงิน การบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวรสริน ไชยมาศ
การเงินการบัญชี
การเงินการบัญชี

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : นักการภารโรง
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป