[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับครู
MTB3 Fanpage


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางจามจุรี สุตะโคตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาต่างประเทศและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายสังคม พรมลังกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นางนงค์เยาว์ มุลคำเกต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางวิไลลักษณ์ กุศลสูงเนิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายอนุวัฒน์ เนตรวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาบรรณารักษ์/ประวัติศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสรวงสุดา แก้วมะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายศตวรรษ ปุณริบูรณ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสาวชัชฐนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยครู
สอนรายวิชาแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางสาวญาณี ศิริมาศ
การเงิน การบัญชี
การเงิน การบัญชี
Click ดูประวัติ
นายวรรณพงษ์ มีชัย
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สอนรายวิชาดนตรีไทย-สากล
Click ดูประวัติ
นางสาวรสริน ไชยมาศ
การเงินการบัญชี
การเงินการบัญชี

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : นักการภารโรง
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป