[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับครู
MTB3 Fanpage


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
สิบเอกสว่าง มาตราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ อุ่นบุญเรือง
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายเจนเชิง สารจิต
ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ
สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดใจ วงศ์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายชาญณรงค์ ศรีวิไล
ครู วิทยฐานะครู
สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : นักการภารโรง
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป